Komposteringsanmälan görs till Sydösterbottens avfallsnämnd.

I nuläget görs komposteringsanmälan endast då:

  • du ansöker om förlängda tömningsintervaller för det brännbara kärlet
  • det är frågan om ett bostadsbolag (minst 5 lägenheter) inom en tätort, som komposterar sitt bioavfall i stället för att ordna separat insamling

Kompostanmälningar, förutsatta av den nya avfallsförordningen, tas emot från och med 1.1.2023. Anmälningarnas tillvägagångssätt informeras noggrannare i slutet av året då avfallshanteringens föreskrifter har blivit förnyade.

Bötom                              
To 19.5 kl 14─18 

Jurva            
Ti 17.5 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 18.5 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 16.5 kl 13─19
Lö 21.5 kl 9─14 

Kristinestad         
Lö 14.5 kl 9─14 

Närpes                             
Ti 17.5 kl 13─19 

Storå                                
Fre 20.5 kl 14─18 

Östermark          
Lö 14.5 kl 9─14      

MAJ

Bötom                              
To 19.5 kl 14─18 

Jurva            
Ti 17.5 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 18.5 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 16.5 kl 13─19
Lö 21.5 kl 9─14 

Kristinestad         
Lö 14.5 kl 9─14 

Närpes                             
Ti 17.5 kl 13─19 

Storå                                
Fre 20.5 kl 14─18 

Östermark          
Lö 14.5 kl 9─14      

AUGUSTI

Bötom                              
To 18.8 kl 14─18 

Jurva                                
Ti 16.8 kl 12─18 

Kaskö                               
Ons 17.8 kl 14─19 

Kauhajoki             
Må 15.8 kl 13─19
Lö 20.8 kl 9─14 

Kristinestad         
To 18.8 kl 13─19 

Närpes                             
Ti 16.8 kl 13─19 

Storå                                
Fre 19.8 kl 14─18 

Östermark          
Ons 17.8 kl 12─18                 

Botniarosk har tagit fram ett nytt gratis mobilspel för elever i årskurs 1 – 3. Spelet lär ut om sopsortering och uppmuntrar spelarna att fundera över hur dom själva kan minska på uppkomsten av avfall i sitt närområde. Instruktioner för hur du använder spelet finns på webbplatsen botniarosk.fi och spelet är byggt på Seppo-spelplattformen.

Spelet handlar om Botniarosks groda Fraku och handlingen utspelar sig i grodans hem där han bor tillsammans med sin pappa och storasyster. Tillsammans med den strax 8 år fyllda Fraku, skall spelarna planera ett födelsedagskalas som producerar så lite avfall som möjligt. Uppgifterna i Frakus födelsedagskalas ges via röstmeddelanden och dessa läses upp av Fraku grodan själv. Pappan och storasystern figurerar även i spelet.

Spelet är mångsidigt uppbyggt, med varierande uppgifter, för att göra inlärningen så intressant som möjligt. Förutom att planera kalaset får spelarna bekanta sig med vilka sopor som skall sättas i det brännbara kärlet, hurudant avfall som hör hemma vid ekopunkten samt vad som händer med vårt avfall efter att vi sorterat det. 

Instruktioner till hur man tar spelet i bruk finns att hittas på vår hemsida.

Träna dig själv till mästare inom sortering med youtubarna Mikael ”Mikirotta” Sundberg och Max ”Boheemi” Blomfelt och delta i vårens mest effektiva Älska en smula-träningsprogram! Programmet som består av fyra utmaningsveckor introducerar dig till sorteringens värld, upphäver de mest absurda bioinbillningarna och ger ett tillägg i dina vardagsrutiner: sortering. Det har aldrig förr varit så här roligt och belönande att sortera skräp, eftersom det i slutet av varje vecka lottas ut ett pris bland de som fyllt i blanketten. Följ länken i bion till kampanjsidan. Let’s träna!

https://www.biojate.info/traningsprogram/let-s-trana/

https://www.facebook.com/botniarosk

Botniarosk utlyser sin årliga fototävling, och denna gång är temat ”Rörelse”. Vinnarbilderna kommer att illustrera vår väggkalender 2023. Låt dig inspireras av temat och fotografera din egen vision! Fotografierna ska vara tagna inom Botniarosks verksamhetsområde, men i övrigt är det fritt fram för egna tolkningar av temat. Vi tar gärna emot fotografier tagna under olika årstider, eftersom vi behöver lämpliga bilder för alla kalendermånader. När du väljer fotografier till tävlingen, tänk på att bilderna i kalendern har ett liggande format.

TÄVLINGSREGLER:

  • Fotografierna ska vara tagna inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde. Till verksamhetsområdet hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes, Östermark och Jurvaområdet i Kurikka.
  • Varje deltagare kan tävla med högst tre fotografier.
  • Fotografierna ska inte ha publicerats tidigare, och deltagaren ska ha fullständig upphovsrätt till dem alla.
  • I väggkalendern publiceras totalt tolv fotografier, och för varje publicerat fotografi betalas ett arvode på 50 euro. Fotografernas namn nämns i väggkalendern i anslutning till de publicerade fotografierna.
  • Genom att delta i tävlingen ger fotografen sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter får behandlas i genomförandet av fototävlingen. Oy Botniarosk Ab har rätt att hantera fotografierna på det sätt som presentations- och uttryckssammanhanget kräver samt att beskära bilderna enligt det format som används.
  • Oy Botniarosk Ab behåller vinnarbilderna. Vinnarna ger Oy Botniarosk Ab rätt att använda de bilder som de har skickat in och som publiceras i väggkalendern samt att använda fotografens namn i sin kommunikation längre fram utan separat ersättning.
  • Skicka tävlingsbidragen senast den 15 september 2022 per e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. E-postmeddelandet ska innehålla uppgifter om var och när fotografiet är taget, fotografens namn och alla kontaktuppgifter. Deltagaren ska namnge sina fotografier med sitt eget namn. Kontrollera att ditt e-postprogram inte komprimerar filen.
  • Bilderna skickas i jpeg (jpg)-format, och av trycktekniska skäl ska de vara digitala, ha liggande format och vara fotograferade med hög upplösning och kvalitet.

Under julen uppkommer mycket förpackningsavfall, och då är det bra att utrusta sig med lite tålamod när man besöker ekopunkten. Botniarosk låter tömma sina ekopunkter före och efter jul så att kunderna smidigt ska kunna återvinna julens avfall. Om kärlen vid ekopunkterna ändå råkar vara fulla kan förpackningsavfallet säkert vänta hemma tills kärlen hinner tömmas.

Du kan i förväg minska mängden avfall genom att inte köpa mer mat än du behöver, välja bort produkter med onödiga förpackningar eller ge bort immateriella julklappar.

 

Olika typer av avfall och var det hör hemma:

Kartongförpackningar: Rinkis ekopunkter eller soptunnan hemma
Glasförpackningar: Alla ekopunkter
Metall: Alla ekopunkter
Plastförpackningar: Återvinningsstationerna, de Rinki-ekopunkter där det finns insamling av plastförpackningar eller soptunnan hemma
Papper: Alla ekopunkter
Brännbart avfall: Soptunnan hemma

 

Avfall:

Aluminiumformar, -folie och -omslag:
I metallinsamlingen.

Fyrverkeripjäser:
- Avfyrade fyrverkerier läggs i det brännbara avfallet.
- Oanvända fyrverkerier returneras till försäljaren eller importören.

Julkalendrar:
Choklad- och överraskningskalendrar:
- de inre plastdelarna i plastinsamlingen
- kartongdelar i kartonginsamlingen

Bildkalendrar i pappersinsamlingen.

Julblommor, kransar:
Metalldelar i metallinsamlingen.
Jord och växtdelar i komposten eller i bioavfallet, övriga delar i det brännbara avfallet.
- Om du inte komposterar kan du lägga växtdelar och jord i det brännbara avfallet.

Juldekorationer, t.ex. julgranskulor och glitter samt övriga dekorationer som innehåller plast, textilier och annat blandmaterial:
Batteri- eller eldrivna juldekorationer till återvinningsstationen (kostnadsfritt).

Övriga dekorationer i det brännbara avfallet.

Julgran:
Kan lämnas kostnadsfritt till återvinningsstationerna eller kapas i mindre bitar och brännas i den egna eldstaden.

Julbelysning:
Till återvinningsstationen (kostnadsfritt).

Godispapper, godisaskar och konfektaskar:
Kartongdelar och pappersvaddering i kartonginsamlingen.
Plastdelar och konfektomslag av plast i plastinsamlingen.
Godisomslag av papper i kartonginsamlingen.

Kom ihåg! Plast- och kartongförpackningar kan även läggas i soptunnan hemma.

Stekfett från skinkan:
Kompostera eller låt skinkfettet svalna så att det stelnar och lägg det i det brännbara avfallet. Häll inte ut det i avloppet!

Stearinljus:
Brännbart avfall:
- Stearin
- Stearinljus i plast- eller glasbehållare

Metallinsamlingen:
- Aluminiumkoppar från värmeljus och marschaller
- Metallhattar från gravljus
- Ljuslyktor av metall med glasfönster

Julpapper och snören:
Brännbart avfall
- Julpapper och snören kan lämnas kostnadsfritt till återvinningsstationerna fram till slutet av januari.

Glasflaskor och glasburkar:
I insamlingen av glasförpackningar.
- Pantflaskor till butiken.

Tomtebloss:
I metallinsamlingen.

Nyårstenn:
Det är förbjudet att sälja tenn, eftersom det innehåller mycket bly. Det är bäst att inte heller stöpa gammalt tenn, utan att lämna det till återvinningsstationen. Mottagningen är kostnadsfri.

Tack för att du sorterar även på julen!

Den finskspråkiga kalendern delas ut från och med vecka 47 och den svenskspråkiga från och med vecka 48. Kalendrarna delas ut som oadresserade försändelser, och för att underlätta och förtydliga utdelningen delas de olika språkversionerna ut under olika veckor.

Väggkalendern innehåller information om avfallshanteringen i komprimerad form till alla hushåll. De olika månaderna pryds av vackra bilder på temat ”falla” och är fotograferade av folk som bor eller rör sig inom området. Själva kalenderdelen innehåller namnsdagar och helgdagar.

Med kalendern vill vi tacka våra kunder för ett fantastiskt år och önska ett ännu bättre 2022!

I juli 2021 trädde nya ändringar i avfallslagen i kraft. Syftet med revideringen av lagen är att påskynda den separata insamlingen och återvinningen av avfallet. Målet är att öka återvinningsgraden för det kommunala avfallet till 65 procent fram till 2035. År 2019 var återvinningsgraden i Finland 43 procent.

Den mest märkbara förändringen blir förmodligen den separata insamlingen av bioavfall i tätorter i flerbostads- och radhus med minst fem bostäder. I praktiken betyder det att ett bioavfallskärl tillkommer vid sidan av övriga sopkärl. Enligt avfallsförordningen kommer insamlingen att starta den 1 juli 2022.

Återvinningen och den separata insamlingen av förpackningsavfall i fastigheter med minst fem lägenheter i tätorter överförs i juli 2023 på producentsammanslutningarna och avfallsverket. Sorteringsskyldigheten utvidgas för ovanstående fastigheter i och med att de ska ha sopkärl för kartong-, glas- och plastförpackningar samt för små metallföremål. En del husbolag har redan många av dessa kärl. Därefter sköts de ärenden som gäller tömning av förpackningsavfall av Botniarosk. Tidigast den 19 juli 2023 övergår även transporterna av bioavfallet på avfallsverket.

Regional mottagning av textilavfall ska finnas från och med 2023. Avlagda textilier har redan tagits emot i samband med jippodagarna.

Även om avfallslagen redan har godkänts kommer vissa preciseringar och praxis att definieras i avfallsförordningen. Avfallsförordningen hade ännu inte godkänts.

På våren och i början av sommaren tog Botniarosk reda på vad kunderna tycker om bolagets tjänster och verksamhet. En enkät skickades ut per post till 800 slumpmässigt utvalda hushåll. Enkäten kunde även besvaras via en länk på hemsidan. Totalt fick vi in 207 svar.

De svarande är flitiga avfallssorterare. Alla uppgav att de sorterar någonting, och nästan alla sorterar metall, glasförpackningar och batterier. Kunderna fick även frågan om de är intresserade av att börja sortera nya avfallsfraktioner. Av dem som besvarade frågan önskade 37 procent att det skulle finnas en möjlighet till textilsortering, i första hand mottagning av avlagda textilier och lump. Näst mest röster eller 28 procent fick möjligheten att sortera plastförpackningar. Många tyckte att det är viktigt att börja samla in bioavfallet för sig.

Enkätsvaren visade än en gång att återvinningsstationernas tjänster är uppskattade. De svarande ansåg att servicen är bra och att återvinningsstationerna är snygga och prydliga och lätta att hitta. Återvinningsstationerna upplevs säkra att besöka även i coronatider. Botniarosks kundservice fick också bra betyg. Servicen upplevs som vänlig och kunnig.

Kunderna fick även uppge var de helst söker information om avfallshanteringen. Information om avfallskärlen söks i första hand i tidningen Ekopunktinfo (58 %) och i andra hand i väggkalendern (55 %). Strax efter följer Botniarosks hemsida, som 46 procent av de svarande använder för att söka information. Övriga informationskanaler används i betydligt mindre utsträckning. Tidningen Ekopunktinfo läses flitigt. Av de svarande uppgav 90 procent att de läser den i sin helhet eller vissa delar av den. Endast två procent svarade att de inte läser den alls. Resultatet visar att det fortsatt finns ett behov av informationsmaterial i pappersform.

Undersökningen genomfördes i samarbete med Innolink.