För närvarande samlas bioavfallet in som ett eget avfallsslag enbart i Östermark, där det pågår ett pilotförsök med separat insamling av bioavfall i flervåningshus, radhus och storkök.

Bioavfallsförsöket pågår fram till den 30 juni 2022. Under pilotförsöket samlas bioavfallet in för sig och levereras till återvinning. Bioavfallet används som råvara för biogas och kompostjord. Syftet med försöket är bland annat att utreda hur separat insamling av bioavfallet påverkar antalet kärl för brännbart avfall, tömningsintervallen och mängden bioavfall som uppkommer i hushållen.

Botniarosk levererar ett bioavfallskärl på 140 liter till de bostadsbolag som deltar i försöket.
Ställningar för bioavfallet och ett tillräckligt antal bioavfallspåsar av papper delas ut gratis till de boende i bostadsbolagen.

 

SORTERING AV BIOAVFALLET

Sortera och lägg matresterna i en bioavfallspåse. Påsen läggs i det insamlingskärl som är märkt med en bioavfallsdekal.

I bioavfallet läggs matavfall och avfall från matlagningen, till exempel:

  • matrester, skämda livsmedel
  • skal från frukter och grönsaker, äggskal
  • kaffe- och tesump, kaffefilter
  • kött- och fiskben

Även följande kan läggas i bioavfallet:

  • växtdelar, vissna blommor
  • hushållspapper

Följande kan inte läggas i bioavfallet:

  • kattsand och hundbajspåsar
  • cigarettfimpar
  • blöjor och bindor

Anvisningar:

1. Vätskor och spad hälls ut i avloppet. (Matolja förpackas och läggs i det brännbara avfallet.)
2. Förpacka bioavfallet i en papperspåse eller en dagstidning. Använd inte plastpåsar.
3. För att suga upp överflödig vätska kan du lägga till exempel hushållspapper eller en dagstidning i botten av bioavfallspåsen.

Så här fungerar bioavfallspåsarna och ställningen:
1. Placera en påse i ställningen. Sortera och lägg bioavfallet i påsen, fyll den dock inte högre upp än till linjen inne i påsen.
Sidorna och botten på ställningen är utformade så att avfallet luftas. Häll dock inte spad i påsen. Lägg vid behov använt hushållspapper i botten av påsen.
2. När påsen är full eller när det är dags att byta till en ny påse, rulla ihop överdelen. Påsen bör bytas minst var tredje dag, även om den inte är full.
3. Lägg påsen med bioavfall i insamlingskärlet för bioavfall.

Endast det bioavfall som läggs i bioavfallskärlet kan återvinnas.