Det avfall som läggs i soptunnan hemma kallas brännbart avfall. Avfallet kallas så, eftersom det levereras till avfallskraftverket, där det förbränns och återvinns som el och värme. I det brännbara avfallet läggs brännbart avfall som inte lämpar sig för återvinning.

Följande kan läggas i det brännbara avfallet:

 • hushållspapper, vått eller smutsigt papper och papp, presentpapper
 • plastföremål, skumplast, cellplast
 • blöjor, bindor, alla hygienartiklar
 • smink, kosmetika
 • cd-skivor, kassetter
 • pennor, leksaker, borstar
 • kläder, skor, väskor
 • gummi och läder
 • cigarettfimpar och kall aska
 • plast- och kartongförpackningar om de inte kan återvinnas
 • bioavfall, om det inte komposteras eller om möjlighet till separat insamling av bioavfall saknas.