Ägare av fritidsbostäder kan om de vill använda de låsta kärlen för brännbart avfall. För användning av kärlen betalas en bruksavgift, som faktureras i slutet av året i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden. Sopkärlen kan användas året runt av dem som har kvitterat ut en nyckel till kärlen.

Du kan börja använda kärlen genom att betala en nyckelpant på 20 euro till Botniarosks konto. Panten återbetalas när du har lämnat tillbaka nyckeln till Botniarosk. År 2021 är bruksavgiften för kärlen 49,60 euro.

Låsförsedda kärl finns i varje kommun inom verksamhetsområdet.

Adresser till de låsförsedda kärlen för brännbart avfall

 

Så här börjar du använda de låsförsedda kärlen:

Betala en pant på 20 euro till följande konto:

Mottagare: Botniarosk Ab

Kontonummer: FI18 3131 3001 0278 20

BIC: HANDFIHH

Meddelande: NYCKELPANT

Skicka ett kvitto på den betalda panten samt nedanstående uppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till Botniarosk Ab, Rådhusgatan 1 A 3, 64100 Kristinestad:

Kundnummer (se fakturan för ekoavgiften):
Namn:
Hemadress:
Postnummer:
Ägare av fritidsbostaden:
Fritidsbostadens gatuadress:
Fritidsbostadens postnummer:
Nyckeln kan skickas till: hemadress ELLER fritidsbostadens adress

 

Om du vill sluta använda de låsförsedda kärlen:

Du slutar använda de låsförsedda kärlen genom att lämna tillbaka nyckeln antingen till kontoret (per brev) eller till återvinningsstationen. Samtidigt behöver du även meddela ditt kontonummer, så återbetalar vi panten på 20 euro. Om du lämnar tillbaka nyckeln före slutet av mars (31.3) behöver du inte betala någon bruksavgift för det året.

 

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DE LÅSFÖRSEDDA SOPKÄRLEN

Botniarosk Ab:s låsförsedda sopkärl för brännbart avfall är avsedda för fritidsboende som har kvitterat ut en nyckel till kärlen. För användning av kärlen betalas en årsavgift, som faktureras på hösten i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden. Kärlen kan användas året runt.

Pant

Den som kvitterar ut en nyckel betalar en nyckelpant. Panten återbetalas när innehavaren lämnar tillbaka nyckeln.

Användning av kärlen

Kärlen är endast avsedda för fritidsfastigheter som har kvitterat ut en nyckel till kärlen. Nyckeln får inte lånas ut eller ges till någon annan. Kärlen är inte avsedda för avfall från fast boende.

I kärlen läggs endast litet hushållsavfall. Annat nyttoavfall, deponiavfall och farligt avfall lämnas till återvinningsstationen under dess öppettider. Returpapper, returglas och metall sorteras för sig och lämnas till ekopunkten.

Sorteringsanvisningar fås från Botniarosk Ab:s kontor eller från återvinningsstationen. Det är förbjudet att lägga avfall i kärlen eller lämna avfall i närheten av kärlen på ett mottagningsställe där avfallet inte hör hemma.

Den som har gjort sig skyldig till felanvändning står för de extra kostnader som den felaktiga användningen ger upphov till.

Bruksavgift

För användning av de låsförsedda kärlen betalar ägaren av fritidsbostaden en årsavgift, som faktureras i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden. Avgiften tas ut för varje kalenderår som kunden har haft nyckeln och delas till exempel inte upp per månad.

Återlämnande av nyckeln

Nyckeln kan återlämnas till Botniarosk Ab:s kontor, antingen personligen eller per post, då kunden även behöver meddela till vilket kontonummer panten ska återbetalas.

Om kunden slutar använda de låsförsedda kärlen, det vill säga lämnar tillbaka nyckeln, före slutet av mars behöver ingen bruksavgift betalas för det året.

Om fritidsbostaden byter ägare

Om en fritidsbostad som har använt de låsförsedda sopkärlen säljs är det ytterst viktigt att nyckeln lämnas tillbaka till Botniarosk Ab. Bruksavgift betalas av den som har kvitterat ut nyckeln tills nyckeln återlämnas.