Oy Botniarosk Ab anordnar i samarbete med fem andra avfallsbolag kampanjen Superåtervinnarna.

Kampanjen riktar sig till elever i fjärde klass i lågstadieskolorna i området och pågår under tiden 14.2–4.4.2022.

Uppgiften går ut på att fylla i ett avfallspass med nio roliga uppgifter så att eleverna på ett omväxlande sätt får lära sig om avfallssortering och insamlingsställena i närområdet.

Deltagandet i kampanjen Superåtervinnarna sker klassvis, men vi godkänner även att sammansatta klasser deltar.

När klassen har utfört minst sju av uppgifterna i avfallspasset returneras uppgifterna elektroniskt till Botniarosk senast den 4 april 2022. Vi informerar de deltagande klasserna om hur uppgifterna ska returneras längre fram.

Läraren får själv fritt välja hur klassen i praktiken ska utföra uppgifterna i passet.

Bland alla de klasser som returnerar sitt avfallspass lottar Botniarosk ut ett pizzaparty!

Gör så här:

1. Anmäl er klass till kampanjensenast den 28 januari per e-post till henna.smith  at  botniarosk.fi
2. Till de klasser som deltar i kampanjen skickar Botniarosk ett avfallspass (A2) och tre fina Superåtervinnarna-affischer (A3).
3. Placera passet på en synlig plats i er klass.
4. Ha roligt när ni utför uppgifterna och anteckna vilka uppgifter ni har utfört i avfallspasset. Närmare anvisningar om hur uppgifterna ska returneras får ni längre fram.
5. Klappa er själva på axeln, ni är superåtervinnare!
6. Varenda deltagande återvinningshjälte belönas med en tubscarf och bland alla de klasser som returnerat sitt avfallspass lottar vi även ut en vinnare av huvudvinsten. (Arrangemanget av pizzapartyt kommer vi överens om med den vinnande klassens lärare.)

Anmäl din klass till kampanjen, så kan resan mot hjältedåd börja!