Inom Botniarosks verksamhetsområde är avfallstransporterna avtalsbaserade. I praktiken innebär det att invånarna ingår avtal om sophämtning direkt med ett sophämtningsföretag. Avfallsnämnden godkänner behandlingsavgiften, som är lika stor för alla kunder i alla kommuner i området. Transportavgiften fastställs av sophämtningsföretaget.

Prislistan nedan visar endast behandlingsavgiften. Ditt sophämtningsföretag ger information om den totala avgiften.

Sophämtningföretag


Behandlingsavgifter för bioavfall per avfallskärl

Prislistan gäller från den 1 juli 2022.

Bioavfall som hör till kommunens ansvar

Storlek på kärlet
€/kärl
Moms 0%
€/kärl
Moms 24%
Avfallskärl 140 l 1,3 1,61
Djupbehållare 800 l 9,67 11,99

I avgiften ingår endast behandlingsavgift för avfallet, inte transport.

 

Bioavfall som hör till kommunens andrahandsansvar

Storlek på kärlet
€/kärl
Moms 0%
€/kärl
Moms 24%
Avfallskärl 140 l 1,78 2,21
Djupbehållare 800 l 13,54 16,79

I avgiften ingår endast behandlingsavgift för avfallet, inte transport.

 

Transportföretagen fakturerar kunden för behandlingsavgifterna och redovisar dem till Botniarosk.


Det brännbara avfallets behandlingsavgift per kärl

Prislistan gäller från den 1 juli 2018.

Storlek på kärlet


Behandling €/kärl

moms 0 %


Behandling €/kärl

moms 24 %

Tömningsavgift som betalas av kunden:

behandlingsavgift + transportavgift + moms 24 %

Ditt sophämtningsföretag ger information om den totala avgiften.
140 l 1,52 1,88
240 l 2,55 3,16
360 l 3,77 4,67
600 l 6,12 7,59
660 l 6,7 8,31
1 m3 10,03 12,44
3 m3 29,58 36,68
4 m3 39,35 48,79
6 m3 58,9 73,04
8 m3 78,45 97,28
0,75 m3 8,44 10,47
1,3 m3 14,45 17,92
1,6 m3 17,93 22,23
1,7 m3 18,82 23,34
2,4 m3 26,47 32,82
3 m3 33,03 40,96
3,6 m3 39,58 49,08
5 m3 54,88 68,05