AVFALLSTYP €/t moms 0 % €/t moms 24 %
Asfalt 18,00 22,32
Betong, block under 1 m 18,00 22,32
Betoni, block 1 - 4 m 34,00 42,16
Betong, kross, storlek under 90 mm 10,00 12,40
Biltvätt/tvätt av avfallscontainer/gång 30,00 37,20
Bioavfall 120,00 148,80

Brännbart avfall                                                                                      
Möbler, textiler, gummi och läder, plast, bioavfall, blöjor, skidor, rens och annat
motsvarande avfall som inte kan återvinnas men kan brännas

115,00 142,60
Deponiavfall                                            
Mineralull, laminerat glas.  Restkol max 10 % (byggavfall 15 %)  *
168,00 208,32
Energiavfall  
Lastpallar, plast, papp, trä- och skivvaror, storsäckar, textiler.      
INTE PVC- plast eller produkter som innehåller aluminium.
90,00 111,60
Farligt deponiavfall, t.ex. asbest      184,00 228,16
 • Behandlingsavgift för asbest som ska täckas genast €/last
50,00 62,00
Fönsterglas - planglas 22,00 27,28
Fönster med bågar 110,00 136,40
Gipsskivor
Kan ha tunn ytbeläggning: målfärg, tapet och fästmaterial, t.ex. skruvar.    
85,00 105,40
Impregnerat trä = farligt avfall (även stolpar och järnvägssyllar) 260,00 322,40
Impregnerat trä, innehåller metall 310,00 384,40
Jord, oljig, oljehalt under 2 500 mg/kg  *           13,00 16,12
Jord, oljig, oljehalt 2 500-20 000 mg/kg, högst 3 m³  * 90,00 111,60
Jord, oljig, oljehalt över 20 000 mg/kg  pris och mottagning från fall till fall *                         
Jord, överskottsjord, ren, ej lerhaltig 0,00 0,00
Jord, överskottsjord, ren, lerhaltig 5,00 6,20
Krattningsavfall 17,00 21,08
Metallavfall 0,00 0,00
Osorterat avfall, restkol max 10 % (byggnadsavfall 15 %) * 274,00 339,76
 • Sorteringsavgift för osorterat avfall €/last
50,00 62,00
 • Däck i osorterat avfall €/kpl
8,50 10,54
Risavfall 17,00 21,08
Specialavfall som deponeras * 184,00 228,16
 • Behandlingsavgift €/last
50,00 62,00
Stubbar, återvinnbara från vilka jorden avlägsnats 17,00 21,08
Takfilt   
Kan innehålla spikar och och små mängder träbitar och isoleringsmaterial som sitter fast i takfilten. För bitumittakfilt från 1930-1980-talet krävs intyg om att den inte innehåller asbest, mottas annars
som asbestavfall.

140,00

173,60

Tegel       10,00 12,40
Träavfall                                                                                                                  
Obehandlade bräder och plankor, målade bräder, lastpallar, fruktlådor, dörrar, skåp samt
faner- och spånskivor, hårdträ. VTT:s anvisning: klassificering av träavfall (2014), klass A och B.
17,00 21,08
Vågavgift/vägning €/st 10,00 12,40
   
* Kunden levererar analysresultaten  
 •  Om avfallslasten inte motsvarar angiven avfallstyp eller om lasten innehåller flera avfallstyper
  konstateras att avfallslasten är osorterat avfall och den faktureras enligt behandlingsavgiften
  för osorterat avfall samt sorteringsavgift. För lasten skrivs ett granskningsdokument.
 • Om avfallslasten innehåller farligt avfall, uppbärs en sorteringsavgift på
  84 € + moms + behandlingsavgift för farligt avfall om den överskrider 17 €
  och för återstående delen av lasten uppbärs dubbel behandlingsavgift.
  För lasten skrivs ett granskningsprotokoll. 
 • Granskningsprotokollet skickas alltid till övervakningsmyndighetetn i kundens hemkommun
  om lasten innehåller farligt avfall, i övriga fall enligt prövning. 

Fakturering: enligt prislistan ovan. Betalningstid 14 dagar netto. Anmärkningar om fakturan görs inom 8 dagar.
Erläggs inte fakturan inom föreskriven tid uppbärs förseningsränta enligt räntelagen.
För påminnelsefakturadebiteras 5 €. Till priserna tillkommer 24 % moms.