EKOAVGIFTEN FÖR FRITIDSBOSTÄDER

Ändringar gällande fritidsbostad

Fritidsbostadens användningsändamål har ändrats