Förlängning av tömningsintervallet för sopkärlet

Om du komposterar ditt bioavfall i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet för sopkärlet förlängas upp till åtta veckor. Ansökan om längre tömningsintervall lämnas till avfallsnämnden.

Gemensamt sopkärl

Anmälan om gemensamt sopkärl lämnas till avfallsnämnden.

Avbrott i tömningarna av sopkärlet

Om fastigheten står tillfälligt tom, till exempel på grund av en lång semesterresa eller av någon annan anledning, kan du lämna en ansökan till avfallsnämnden om tillstånd för avbrott i tömningarna. Om avbrottet är kortare än tre månader kan du avtala om det direkt med transportföretaget.

Avfallsnämndens hemsida och blanketter