Tarjouspyyntö

Selvitys Oy Botniarosk Ab:n toimialueen jätehuollosta

Oy Botniarosk Ab on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa käytännön jätehuollon järjestämisestä omistajakuntiensa alueella.

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne jätelain 149 § mukaisen tarkastelun jätteenkuljetusjärjestelmän edellytysten täyttymisestä alueellaan. Tarkastelu sisältää kuljetusjärjestelmäpäätösten tarkastelun sekä muut tarkastelut, jotka on määritetty jätelain 37§:ss, seikat jotta kiinteistönhaltijan järjestelmä jätteenkuljetus on mahdollinen. Jätelain 37 §:n 1 momentin kohdan 2 mukaan jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta.

Selvityksessä tulee tarkastella jätehuollon toimivuutta kokonaisuutena huomioiden myös sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä.

Laadittava selvitys koostuu seuraavista osaselvityksistä:

1. Erillisselvitys lietteen kuljetusjärjestelmän osalta,

2. Täydentävät selvitykset pakkausjätteiden (lasi, metallipakkaukset sekä pienmetalli, muovi, kartonki), poltettavien ja biojätteiden erilliskeräämisestä,

3. Vertailu järjestämistapojen välillä painopisteinä toiminnan taloudellisuus, toimivuus sekä lainmukaisuus

4. Toimenpidesuositus kohtien 1–3. perusteella

Kohdista 1.-2. laaditaan selvitys nykytilanteesta mukaan lukien analyysi toiminnan lainmukaisuudesta ja toiminnallisuudesta huomioiden voimassa oleva lainsäädäntö sekä tavoitteet. Selvitykseen sisältyy asukkaiden ja kiinteistöyhtiöiden sekä yhdyskunnan erilliskeräily ts. selvitykseen ei sisälly hyötyasemia koskeva tarkastelu. Jätehuollon toiminta-analyysin perusteella laaditaan kokonaisvaltainen vertailu koko yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä täydennettynä toimenpidesuosituksella perusteluineen.

Selvityksen lähtötiedot kerätään haastattelemalla Oy Botniarosk Ab:n toimihenkilöitä sekä jätelautakunnan esittelijää. Muut tarvittavat lisätiedot toimitetaan sähköisesti tilaajan toimesta.

AluekoodiNUTS-koodi

  • Pohjanmaa (FI195)

Suorituspaikan lisätiedot

Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Närpiö ja Teuva.

Tarjouspyyntö HILMA-verkkosivustolla

SVFIEN
© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design