Företaget

Oy Botniarosk Ab

Oy Botniarosk Ab är ett avfallshanteringsbolag som grundades av åtta kommuner 1996.

Bolagets verksamhet omfattar följande områden: Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark.

Bolaget har till uppgift att sköta de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som är på kommunens ansvar för ägarkommunernas räkning.

Till bolagets uppgifter hör bland annat planering och utveckling av avfallshanteringen, återvinning av avfallsmaterial, mottagning av farligt avfall, uppbyggnad och underhåll av nätverket av mottagningsställen samt rådgivning och information.

Bolaget har en återvinningsstation och ekopunkter i varje ägarkommun samt en avfallscentral i Östermark. Kontoret ligger i Kristinestad. Bolaget är även delägare i Westenergys avfallskraftverk.

SVFIEN