SVFIEN

Egnahemshus

Avfallshantering för egnahemshus

Avfallskärl för brännbart avfall samt avtal om tömning

Varje hushåll ska ha ett avfallskärl för brännbart avfall samt avtal om tömning av kärlet. Du gör själv avtal om tömning av avfallskärlet med ett avfallstransportföretag. Det är avfallstransportföretaget som fakturerar transport- och behandlingsavgiften.

Kontaktuppgifter till avfallstransportföretag

Tömningsintervall

Avfallskärlet ska tömmas minst varannan vecka. Vintertid, det vill säga från oktober till slutet av april, kan tömningsintervallet vara högst fyra veckor om avfallet får plats i avfallskärlet. För en- och tvåpersons hushåll som producerar lite avfall kan tömningsintervallet vara fyra veckor året runt.

Om du komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostbehållare kan avfallsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall. Tömningsintervallet kan då vara högst åtta veckor. Förlängt tömningsintervall söks hos Sydösterbottens avfallsnämnd.

Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Om du komposterar bioavfallet ska du meddela att du har en kompost till Sydösterbottens avfallsnämnd, antingen elektroniskt eller med en utskrivbar blankett:

Anmälan om kompostering av bioavfall

Gemensamt avfallskärl

Om du producerar lite avfall kan du komma överens med närliggande fastigheter om att dela på ett gemensamt avfallskärl. Användarna av ett gemensamt kärl får bo högst en kilometer från varandra i tätortsområden och högst tre kilometer från varandra i glesbygdsområden.

När du börjar eller slutar använda ett gemensamt avfallskärl ska du göra en anmälan till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl

Ekoavgift

Alla hushåll betalar en ekoavgift, ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen i enlighet med avfallslagen och faktureras av Botniarosk.

Här kan du läsa mera om ekoavgiften

hur sorteras avfallet från egnahemshus?

Brännbart avfall

Dagligt avfall från hushållet som inte kan återvinnas läggs i avfallskärlet för brännbart avfall hemma.

Avfall som sorteras som brännbart avfall

Återvinningsstationen

Farligt avfall, el- och elektronikavfall, deponiavfall, nyttoavfall samt större objekt tex möbler förs till en återvinningsstation.

Avfall som tas emot på återvinningsstationen

Återvinningsstationernas adresser och öppettider

Ekopunkterna

Returpapper, metall- och glasförpackningar kan föras till närmaste Botniarosk ekopunkt eller Rinki-ekopunkt. På Rinki-ekopunkterna samlas förutom returpapper, metall- och glasförpackningar även kartongförpackningar.

Avfall som tas emot på ekopunkter

Ekopunkternas adresser

Till vissa Rinki-ekopunkter kan du även föra plastförpackningar. Här kan du se vad som hör till plastförpackningar samt vilka Rinki-ekopunkter som har insamling för plastförpackningar.

Rinki-ekopunkter med insamling för plastförpackningar.

avfallscentralen

Till avfallscentralen i Östermark lämnas stora avfallspartier. Hushållets avfall som inte hör hemma i det egna avfallskärlet för brännbart avfall eller på ekopunkten lämnas i huvudsak till återvinningsstationen. Som tumregel hör ett bilsläp med avfall hemma på återvinningsstationen, medan ett traktorsläp med ett enda avfallsslag lämnas till avfallscentralen. Här kan du läsa mera om vilket avfall du kan föra till avfallscentralen.

Avfall som tas emot på avfallscentralen

Om du inte hittade den information du sökte hjälper vi gärna!

Våra kontaktuppgifter hittar du här.