SVFIEN

Företag

Företag

Om avfall uppstår i samband med företagsverksamhet är företaget skyldigt att ordna avfallshantering och försäkra sig om att avfallet transporteras och behandlas på behörigt sätt (13 och 15 § i avfallslagen).

Det enklaste sättet att ansluta sig till avfallshanteringen är att ingå ett avtal om sophämtning med ett avfallstransportföretag.

Om företaget använder Botniarosks avfallshanteringstjänster till ett värde av mer än 2 000 euro (moms 0 %) per år, se Materialtorget.

Avfallstransportföretag

Materialtorget