Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder

Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder

Ägare av fritidsbostäder kan genom att kvittera ut en nyckel, använda de låsta kärlen för brännbart avfall från fritidsbostäder. För användning av kärlen uppbärs en bruksavgift som faktureras i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden. Bruksavgiften 54,06 €/år. Nyckelpanten är 30 €. I priserna ingår 24% moms. Nedan finns anvisningar hur du tar i bruk tjänsten.

Avfallskärlen kan användas året runt av de som har kvitterat ut en nyckel till kärlen. Låsförsedda kärl finns i varje kommun inom Botniarosks verksamhetsområde. Adresserna till kärlen finns nedan.


Så här börjar du använda de låsförsedda kärlen

Beställ nyckeln genom att betala en pant på 30 euro till följande konto:
Mottagare: Botniarosk Ab
Kontonummer: FI18 3131 3001 0278 20
BIC: HANDFIHH
Meddelande: NYCKELPANT

Skicka ett kvitto på den betalda panten samt nedanstående uppgifter till info@botniarosk.fi eller per post till Botniarosk Ab, Rådhusgatan 1 A 3, 64100 Kristinestad:

Kundnummer (se fakturan för ekoavgiften):
Namn:
Hemadress:
Postnummer:
Ägare av fritidsbostaden:
Fritidsbostadens gatuadress:
Fritidsbostadens postnummer:
Nyckeln kan skickas till: hemadress ELLER fritidsbostadens adress

Nyckeln skickas till dig per post.

Om du vill sluta använda de låsförsedda kärlen

Du slutar använda de låsförsedda kärlen genom att lämna tillbaka nyckeln antingen till kontoret eller till återvinningsstationen. Då nyckeln lämnats tillbaka till Botniarosk återbetalar vi panten på 30 €, meddela därför också dina kontaktuppgifter samt ditt kontonummer för återbetalningen.

Om nyckeln lämnas tillbaka före slutet av mars (31.3) faktureras ingen bruksavgift för det gällande året.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DE LÅSFÖRSEDDA avfallsKÄRLEN

Botniarosks låsförsedda avfallskärl för brännbart avfall är avsedda för ägare till fritidsbostäder som har kvitterat ut en nyckel till kärlen. För användning av kärlen uppbärs en årsavgift, som faktureras i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden. Bruksavgiften för användning av kärlen är 54,06 euro/år. Kärlen kan användas året runt.

Pant

Den som kvitterar ut en nyckel betalar en nyckelpant på 30 €. Panten återbetalas om nyckeln returneras.

Användning av kärlen

Kärlen är låsta och avsedda endast för brännbart avfall från fritidsbostäder. Kärlen får användas endast av ägare till fritidsbostäder som kvitterat ut en nyckel till kärlen. Nyckeln får inte lånas ut eller ges till någon annan. Kärlen är inte avsedda för avfall från fast boende.

I kärlen läggs endast dagligt hushållsavfall från fritidsbostaden. Skrymmande brännbart avfall, nyttoavfall, deponiavfall och farligt avfall lämnas tillåtervinningsstationen under dess öppettider. Returpapper, returglas och metallsorteras för sig och lämnas till ekopunkten.

Sorteringsanvisningar fås från Botniarosk Ab:s kontor eller från återvinningsstationen. Det är förbjudet att lägga sådant avfall i kärlen som ej hör dit eller att lämna avfall bredvid kärlen på ett mottagningsställe.

Den som har gjort sig skyldig till felanvändning står för de extra kostnadersom den felaktiga användningen ger upphov till.

Bruksavgift

Bruksavgiften för användning av de låsförsedda kärlen är 54,06 €/år. Avgiften faktureras årligen i samband med ekoavgiften för fritidsbostaden.

Återlämnande av nyckeln

Du slutar använda de låsförsedda kärlen genom att lämna tillbaka nyckeln antingen till kontoret eller till återvinningsstationen. Då nyckeln lämnats tillbaka till Botniarosk återbetalar vi panten på 30 euro, meddela därför också dina kontaktuppgifter samt kontonummer för återbetalningen.

Om nyckeln lämnas tillbaka före slutet av mars (31.3) faktureras ingen bruksavgift för det gällande året.

Om fritidsbostaden byter ägare

Om en fritidsbostad som har använt de låsförsedda avfallskärlen säljs är det ytterst viktigt att nyckeln lämnas tillbaka till Botniarosk Ab. Bruksavgift betalas av den som har kvitterat ut nyckeln tills nyckeln återlämnas.

De låsförsedda kärlen finns på följande platser

BÖTOM

Ekopunkten vid brandstationen, Alakyläntie 4

KASKÖ

Utanför återvinningsstationen, Inre hamnen (Varvsgatan)

KAUHAJOKI

Ekopunkten i Nummijärvi (Nummijärventie 398)

Utanför återvinningsstationen (Ikkeläntie 52A)

KRISTINESTAD

Ekopunkten vid Neste, Lappfjärdsvägen 2

Alesundsvägen 2

Polisstationens parkeringsplats, Parmansgatan 13

Dagsmark: Dagsmark f.d. skola, Dagsmarkvägen393

Skaftung: Ungdomslokalen, Skaftungvägen 303

Härkmeri: Hoxells service, Härkmerivägen473

Sideby: Sideby bybutik, Sidebyvägen 725

NÄRPES

Norrnäs: Gamla Landsvägen 6

Nämpnäs: Nämpnäsvägen 82

Pjelax: Bäcklidvägen 10

Rangsby: Nordanåkersvägen 1

Tjärlax: Vid gamla sågen

Töjby: Töjby Skolväg 13

STORÅ

Kangasjärvi: Kangasjärventie 633
Utanför återvinningsstationen, Honkarannantie 35


SVFIEN