Ekopunkter

Avfall som lämnas till ekopunkterna

Returpapper,metall- och glasförpackningar kan föras till närmaste Botniarosk- ekopunkt eller Rinki-ekopunkt. På Rinki-ekopunkterna samlas förutom returpapper, metall- och glasförpackningar även kartongförpackningar. Till vissa Rinki-ekopunkter kan du även föra plast. Vid några ekopunkter finns även UFF:s kärl för klädinsamling samt låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder.

Tillverkarna och importörerna av förpackningar ansvarar för återvinningen av förpackningar i Finland. Finlands förpackningsåtervinning Rinki Ab sköter insamlingen för producenternas räkning. Kommunala avfallsbolag kan om de så önskar komplettera Rinkis insamling, och inom vårt område driver Botniarosk mer än 60 ekopunkter i egen regi. Från Rinki-ekopunkt och Botniarosk- ekopunkter levereras avfallet till återvinning.

Följande avfall lämnas till ekopunkterna


Glasförpackningar

Till insamlingen för glasförpackningar kan man föra färgade och ofärgade glasburkar och glasflaskor.
Läs mera om glasförpackningar

metallförpackningar och småmetall

Till insamligen för metallförpackningar och småmetall kan man lägga t.ex. konservburkar, dryckesburkar av aluminium, formar och folie, kastruller, stekpannor, tomma sprayburkar och färgburkar av metall.
Läs mera om metallförpackningar och småmetall

Returpapper

Till insamlingen av returpapper kan man lägga bl.a. dagstidningar, tidskrifter, reklam, pocketböcker och inbundna böcker utan pärmar.
Läs mera om returpapper

UFF:s kärl för klädinsamling finns vid några ekopunkter

Till insamlingen av returpapper kan man lägga bl.a. dagstidningar, tidskrifter, reklam, pocketböcker och inbundna böcker utan pärmar.
Läs mera om returpapper

Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder finns vid några ekopunkter

Till insamlingen av returpapper kan man lägga bl.a. dagstidningar, tidskrifter, reklam, pocketböcker och inbundna böcker utan pärmar.
Läs mera om returpapper

Förutom dessa kan följande lämnas till Rinkis ekopunkter


Kartongförpackningar

Till insamlingen av kartongförpackningar kan man lägga pappkartonger, kartongförpackningar, t.ex. mjölk- och saftförpackningar, fling- och kexpaket, engångskärl av kartong samt kartongrullar från toalettpapper och hushållspapper.
Läs mera om kartongförpackningar

Plastförpackningar till vissa Rinki-ekopunkter

Till insamlingen av plastförpackningar kan man lägga yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för pålägg, ost och färdigmat, tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar, plastflaskor och plastpåsar.
Läs mera om plasförpackningar samt var Rinki-ekopunkerna med insamling för plastförpackningar finns

UFF:s kärl för klädinsamling finns vid några ekopunkter

Vid några ekopunkter finns även UFF:s kärl för klädinsamling. Till UFF:s kärl för klädinsamling kan man föra användbara kläder, hemtextilier, accessoarer, väskor, skor och leksaker.
Läs mera om UFF:s kärl för klädinsamling och var kärlen finns

Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsbostäder finns vid några ekopunkter

Ägare av fritidsbostäder kan om de vill använda de låsta kärlen för brännbart avfall.
Läs mera om hur man tar de låsförsedda kärlen i bruk samt var kärlen finns

SVFIEN