Tjänster

Prislista för hushåll och fritidsboende

Återvinningsstationernas prislista för hushåll och fritidsboende

Avgifterna inkluderar moms och eventuell avfallsskatt. Med "maximal mängd" avses den mängd som vi högst kan ta emot av en kund per besök.

Prislistan är i kraft fr.o.m. 1.9.2023

Ladda ner prislista

*Inte stolpar eller järnvägssyllar

**Mottagning under den snöfriaårstiden. I Östermark förs riset och trädgårdsavfallet till avfallscentralen.

***Ingen separat insamling i Bötom och Storå. Kartongen placeras tillsammans med det skrymmande brännbara avfallet och prissätts som sådant (14 €/m³).

Brännbart avfall från fritidsboende

Fritidsboende kan lämna sitt brännbara avfall till återvinningsstationerna mot en avgift.

Mottagningsavgifterna för avfall som förs till återvinningsstationerna betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).

SVFIEN