miljöskolning

Skolor, daghem, organisationer och föreningar kan boka en sorteringslektion eller föreläsning med en representant från Botniarosk. Föreläsningen är en lektion i miljöfostran med fokus på avfallshantering.

Föreläsningen ordnas endera så att Botniarosks sakkunniga besöker er på en utvald plats, eller så att hela gruppen besöker en återvinningsstation inom Botniarosks verksamhetsområde.

Bokningen sker per e-post: info@botniarosk.fi

SVFIEN