Fototävlingen

Botniarosks fototävling 2025.

Årets fototävling

Botniarosks fototävling ordnas årligen med ett nytt tema för varje år och tävlingstiden för 2025-årets väggkalender är mellan 1.1. – 15.9.2024.

Bland alla inkomna bidrag väljs 12 fotografier för att illustrera kalendermånaderna i den traditionella väggkalendern som utdelas till alla Botniarosks kunder. Valda fotografier belönas med ett arvode på 50 €.

Därtill ordnas en omröstning på Botniarosks Facebook-sida och Instagram-profil om vilket fotografi som får pryda pärmen av kalendern. Vinnaren av denna omröstning tilldelas ett arvode på 100 €. Bland alla deltagare i omröstningen lottas ytterligare ett arvode på 100 € ut.

Årets tema: Tillsammans i naturen

I en allt mera hektisk och elektronikfylld värld, vill vi med årets fototävling lyfta fram naturens betydelse för ett gott välmående och därmed pryda 2025 års kalender med bilder som inspirerar till umgänge ute i vår närmiljö!

Har ni till exempel planerat in en picknick vid Kristinestads Kanonviken, kanske en utflykt till Lauhavuori nationalpark i Isojoki, en vandring runt Katikankanjoni i Kauhajoki eller en svampplockningsutfärd till den närliggande skogen?

Fotografera er utevistelse och ge möjligheten åt andra att inspireras genom att låta bilderna illustrera vår väggkalender!

Själva fotografierna

- Fotografierna skall vara tagna utomhus inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde: kommunerna Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes, Storå och/eller Östermark.

- Vi vill gärna att personer figurerar på fotografierna men ansikten behöver inte synas och personantalet är inte begränsat; det kan vara allt från en person till ett större gruppantal.

- Fotografierna bör vara tagna i liggande format och ha hög upplösning för att säkerhetsställa en kvalitativ slutprodukt.

Skicka in ditt bidrag

- Varje deltagande individ får skicka in högst tre bidrag.

- Fotografierna skall vara i digitalt jpeg-format.

- Namnge filerna med vilken månad de är tagna samt ditt eget namn.

- Fotografierna skickas in till info@botniarosk.fi . Märk e-posten med ”Fototävling 2025”.

- Bidrag som kommit innan tävlingstiden eller efter att den avslutats beaktas inte.

 

TÄVLINGSREGLER:

  • Fotografierna ska vara tagna inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde. Till verksamhetsområdet hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark.
  • Varje deltagare kan tävla med högst tre fotografier.
  • Fotografierna ska inte ha publicerats tidigare, och deltagaren ska ha fullständig upphovsrätt till dem alla.
  • I väggkalendern publiceras totalt 13 fotografier, och för varje publicerat fotografi betalas ett arvode på 50 euro med undantag av     pärmbilden som det betalas ett arvode på 100 euro för. Det ordnas en omröstning på Instagram och på Facebook om vilket foto som kommer pryda kalenderpärmen. Fotografernas namn nämns i väggkalendern i anslutning till de publicerade fotografierna.
  • Genom att delta i tävlingen ger fotografen sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter får behandlas i genomförandet av fototävlingen. Oy Botniarosk Ab har rätt att hantera fotografierna på det sätt som presentations- och uttryckssammanhanget kräver samt att beskära bilderna enligt det format som används.
  • Oy Botniarosk Ab behåller vinnarbilderna. Vinnarna ger Oy Botniarosk Ab rätt att använda de bilder som de har skickat in och som publiceras i väggkalendern samt att använda fotografens namn i sin kommunikation längre fram utan separat ersättning.
  • Skicka tävlingsbidragen senast den 15.9.2024 per e-post till: info@botniarosk.fi. E-postmeddelandet ska innehålla uppgifter om var och när fotografiet är taget, fotografens namn och alla kontaktuppgifter. Deltagaren ska namnge     sina fotografier med sitt eget namn. Kontrollera att ditt e-postprogram inte komprimerar filen.
  • Bilderna skickas i jpeg (jpg)-format, och av trycktekniska skäl ska de vara digitala, ha liggande format och vara fotograferade med hög upplösning och kvalitet.

Välkommen att delta i fototävlingen 2025!

SVFIEN