Återvinningsstationer

Botniarosk har totalt sju återvinningsstationer i Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark.

Återvinningsstationerna är öppna 1–5  dagar i veckan, och det är enkelt att använda deras tjänster, eftersom det finns personal på plats som visar i vilken container eller i vilket kärl avfallet hör hemma. Både hushåll och företag kan lämna sitt avfall till återvinningsstationerna och man kan betala för de avgiftsbelagda avfallen med betalkort.

Följande avfall lämnas till återvinningsstationerna


Asbest

Asbest är ett långfibrigt material som är skadligt för hälsan. Den kan finnas i till exempel isolering kring gamla värmeledningar och ventilationskanaler, i golvmattor och takplattor, gammal takpapp och fasadmaterial. Till återvinningsstationen kan du lämna högst 30 liter asbest väl förpackad. Större mängder levereras till avfallscentralen i Östermark.

Avlagda textilier

Till insamlingen av avlagda textilier duger kläder och hemtextilier som är rena, torra, utslitna och trasiga. Dessa hör inte hemma i insamlingen av avlagda textilier: väskor, skor, mattor, bälten, underkläder, vadderade textilier som täcken och pannlappar, mjuka leksaker, våta, mögliga och starkt luktande textilier eller textilier som innehåller skadedjur.

Batterier

Betongblock, toalettstolar, handfat, porslinskärl och kakelplattor, takpannor, övrigt tegel och lättklinker. Du kan lämna högst 1 m³ betong och tegel till återvinningsstationen per gång, och bitarna ska vara av en sådan storlek att de kan bäras till containern. Större mängder samt block som måste tippas levereras till avfallscentralen i Östermark.

Betong och tegel

Betongblock, toalettstolar, handfat, porslinskärl och kakelplattor, takpannor, övrigt tegel och lättklinker. Du kan lämna högst 1 m³ betong och tegel till återvinningsstationen per gång, och bitarna ska vara av en sådan storlek att de kan bäras till containern. Större mängder samt block som måste tippas levereras till avfallscentralen i Östermark.

Brännbart avfall

Skrymmande brännbart avfall kan lämnas till återvinningsstationerna. I praktiken handlar det om brännbara saker som inte lämpar sig för materialåtervinning och som inte får plats i det egna sopkärlet, till exempel mattor, skidor, plaststolar och presenningar. Du kan lämna högst 3 m³ brännbart avfall till återvinningsstationen per gång. Större lass levereras till avfallscentralen i Östermark.

Brännbart avfall från fritidsboende

Fritidsboende kan lämna högst 200 liter dagligt hushållsavfall till återvinningsstationen per gång.

Deponiavfall

Till deponiavfall hör i första hand mineralull och vindrutor. Du kan lämna högst 1 m³ deponiavfall till återvinningsstationen per gång. Större mängder levereras direkt till avfallscentralen i Östermark.

Elapparater

Alla el- och batteridrivna apparater såsom kylskåp och frysar, kaffebryggare, fjärrstyrda leksaker, klockor, tv-apparater och matberedare. Vi tar emot högst tre likadana apparater per gång, till exempel tre likadana tv-apparater.

Farligt avfall

Bilbatterier, lågenergilampor, spillolja, lysrör, rester av målarfärg, lim och lack, tvättmedel med märkning för farligt avfall, oljefilter och annat fast oljehaltigt avfall. Du kan lämna högst ett oljefat, dvs. 200 liter, spillolja eller olje- och vattenblandning till återvinningsstationen per gång. Övrigt farligt avfall högst 100 kg per gång.

Gipsskivor

Högst tre gipsskivor per gång. Större mängder gipsskivor levereras till avfallscentralen i Östermark.

Glasförpackningar

Till glasförpackningar räknas glasflaskor och glasburkar. Glasförpackningar ska i första hand lämnas till ekopunkterna, men du kan även lämna dem till återvinningsstationen, högst 30 liter per gång.

Kartong

I kartonginsamlingen kan du lägga pappkartonger, bruna papperspåsar och wellpapp. Våt eller smutsig kartong, plast eller vätskeförpackningar hör inte hemma i kartonginsamlingen. Våt och smutsig kartong läggs i det brännbara avfallet. Du kan lämna högst 1 m³ kartong till återvinningsstationen per gång.

Konfidentiella dokument

Sekretessbelagda dokument kan lämnas till återvinningsstationen, högst den mängd papper som får plats i tio pärmar. Kunden lägger själv dokumenten i en låst sekretessbehållare. När behållaren är full levereras den som den är till en destruktionsanläggning. Behållaren öppnas eller töms inte förrän den är framme vid anläggningen. På så vis skyddas informationen.

Metall

Som metall räknas alla typer av metall och metallföremål såsom takplåt, metallhinkar och metalltunnor. Du kan lämna högst 3 m³ metall till återvinningsstationen per gång.

Papper

Allt papper som kommer i postlådan, dagstidningar, veckotidningar, reklam, telefonkataloger och kuvert. Du kan även lämna papper till ekopunkterna.

Planglas

Fönsterglas, speglar och glaskärl, högst 500 liter per gång.

Plastförpackningar från hushåll

Rena plastförpackningar såsom schampo- och tvålförpackningar, yoghurtburkar och smöraskar, plastflaskor, plastpåsar och plastdunkar. Plastförpackningar kan även lämnas till vissa Rinki-ekopunkter.

Ris

Ris kan lämnas till återvinningsstationerna, förutom i Östermark, där det lämnas till avfallscentralen. Till risinsamlingen kan du lämna kvistar och ris, hagtorn och slanor med en diameter på mindre än tio centimeter. Avfallet tas emot under den snöfria årstiden, eftersom området inte plogas vintertid. Jord, stenar och stubbar hör inte hemma i risinsamlingen.

Takpapp

Du kan lämna högst 50 liter takpapp till återvinningsstationen, vilket motsvarar ungefär den mängd som får plats i en så. Större mängder levereras till avfallscentralen i Östermark.

Tryckimpregnerat trä

Impregnerat trä kan lämnas till återvinningsstationen i mindre än en meters bitar och högst 1 m³ per gång. Impregnerade telefonstolpar och järnvägssyllar lämnas enbart till avfallscentralen i Östermark.

Trä

Träavfall innefattar till exempel brädor, plankor, plywood- och andra typer av skivor samt trämöbler (dock inte impregnerat trä). Spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas. Högst 3 m³ per gång. Större mängder levereras till avfallscentralen i Östermark.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan lämnas till återvinningsstationerna, förutom i Östermark, där det lämnas till avfallscentralen. Som trädgårdsavfall räknas löv, gräs, trädgårdsrens, flisat ris, halmrester från sädeskärvar och rötter från bärbuskar om de får plats i en öppning på högst 50 cm x 50 cm. Avfallet tas emot under den snöfria årstiden, eftersom området inte plogas vintertid.

SVFIEN