Tjänster

Återvinningsstationernas prislista för företag

Återvinningsstationernas prislista för företag

Med ”maximal mängd” avses den mängd som vi högst kan ta emot av en kund per besök.

Av företag mottas högst 100 kg farligt avfall.

Avgifterna inkluderar eventuell avfallsskatt.

Prislistan är i kraft fr.o.m. 1.9.2023.

Ladda ner prislista

* Tomma 200 l fat, för insamling av växthuslampor, kan hämtas från avfallscentralen. Tag kontakt med avfallscentralens driftschefen tel.nr. 044 380 8991.

** Ingen separat insamling i Bötom och Storå. Kartongen placeras tillsammans med det skrymmande brännbara avfallet och prissätts som sådant (14 €/m³)

*** Mottagning under den snöfria årstiden. I Östermark förs ris och trädgårdsavfall till avfallscentralen.

Mottagningsavgifterna för avfall som förs till återvinningsstationerna betalas antingen på plats med betalkort eller mot faktura. Om den slutsumma som ska faktureras är mindre än 40 euro (moms 0 %) tillkommer en faktureringsavgift på 3 euro (+ moms).

SVFIEN