Företaget

Sydösterbottens avfallsnämnd

Sydösterbottens avfallsnämnd

Avfallsnämnden är gemensam för kommunerna inom Botniarosk Ab:s verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för avfallshanteringsmyndighetens lagstadgade uppgifter inom medlemskommunernas område. Östermark är ansvarig kommun. Avfallsnämnden ansvarar för och fattar beslut om de ärenden inom sitt verksamhetsområde som enligt avfallslagen ska skötas av den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.

Varje medlemskommun har en representant i avfallsnämnden. Avfallsnämndens ärenden avgörs antingen på nämndens sammanträden eller genom tjänstemannabeslut.

Avfallsnämndens uppgifter

Till nämndens uppgifter hör bland annat att:

  • fatta beslut om avfallshanteringsbestämmelserna och undantag från dem
  • fatta beslut om transportsystemet
  • fatta beslut om insamlingsställen för avfallet
  • godkänna avfallstaxan
  • fatta beslut om fastställande av den kommunala avfallsavgiften och anmärkningar om avfallsavgiften
  • fatta beslut om fastställande av avfallsavgiften

Avfallsnämndens kontaktuppgifter:

Östermark kommun / Sydösterbottens avfallsnämnd, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 Östermark

E-post: jatelautakunta@teuva.fi

Till Sydösterbottens avfallsnämnds hemsida

SVFIEN