SVFIEN

Yritykset

Yritykset

Kun yritystoiminnan yhteydessä syntyy jätettä, on yritys velvollinen järjestämään jätteen käsittelyn ja varmistamaan, että jätteet kuljetetaan ja käsitellään asianmukaisella tavalla (jätelaki 13 ja 15 §).

Helpoin tapa liittyä jätehuoltoon on tehdä sopimus jätteiden noudosta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jos yritys käyttää Botniaroskin jätteidenkäsittelypalveluita yli 2 000 euron (alv 0) arvosta vuodessa, tustustu silloin materiaalitoriin.

Jätteenkuljetusyritykset

Materiaalitori

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design