Pakkausjätteiden erilliskeräys

Botniarosk Oy aloitti alueellaan pakkausjätteiden keräyksen 1.4.2024, kuljetusyrityksenä toimii Verdis Oy

Jätelaki uudistui vuonna 2021. Lakimuutosten myötä pakkausten erilliskeräys on pakollista taajamissa sijaitseville vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöille, ja kuljetukset tulee järjestää kunnan järjestäminä kuljetuksina. Taajamissa kaikilla kiinteistöillä, niin yksityisillä kuin yrityksilläkin, on mahdollisuus liittyä keräykseen tilaamalla jäteastioiden säännöllinen tyhjennys.

Keräykseen vapaaehtoisesti liittyminen

Vapaaehtoisesti keräykseen aikaisemmin liittyneet voivat tilata palvelun Botniarosk Oy:n asiakaspalvelusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen logistiikka@botniarosk.fi. Vapaaehtoisesti liittyneitä ovat omakotitalot ja kiinteistöt, joissa asuntoja on korkeintaan neljä. Taajamissa kaikilla kiinteistöillä, niin yksityisillä kuin yrityksilläkin, on mahdollisuus liittyä keräykseen tilaamalla säännöllinen tyhjennys.

Botniarosk Oy:llä ei valitettavasti tällä hetkellä ole mahdollisuutta noutaa näitä jakeita haja-astutusalueilta, koska yhtiöllä ei näillä alueilla ole muita tyhjennettäviä jäteastioita. Yksittäisten astioiden tyhjentäminen saisi aikaan paljon ajokilometrejä ja päästöjä, mutta hyvin vähän kierrätettävää jätettä.

Jos kotisi sijaitsee haja-asutusalueella, voit ottaa yhteyttä paikalliseen jätteenkuljetusyritykseen ja neuvotella heidän kanssaan kodin pakkausjäteastian tyhjentämisestä. Paikalliset jätteenkuljetusyritykset voivat itse päättää, tarjoavatko ne pakkausjätteiden tyhjennystä haja-asutusalueiden kotitalouksiin.

Botniarosk Oy ja Rinki Oy ylläpitävät velvoitteen piirin kuulumattomille asuinkiinteistöille ekopistepalveluja niin taajamissa kuin haja-asutusalueellakin.

poltettava ja biojäte

Nykyinen jätteenkuljetusyrityksenne hoitaa jatkossakin poltettavan jätteen tyhjennyksen. Jos haluatte muuttaa poltettavan jätteen astiakokoa tai tyhjennysväliä, ottakaa yhteyttä jätteenkuljetusyritykseenne.

Nykyinen jätteenkuljetusyritys hoitaa toistaiseksi myös biojätteen keräyksen. Tiedotamme biojätteen keräyksessä tapahtuvista muutoksista myöhemmin.

Myös keräyspaperin tyhjennykset jatkuvat kuten aikaisemmin.

Lisätietoa pakkausjätteistä:

Muovipakkaukset

Kartonkipakkaukset

Lasipakkaukset

Metallipakkaukset ja pienmetalli

Pakkausjätteiden erilliskeräys taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston asuintaloja

Palveluyksiköt jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN