Lajittelu

palveluyksiköt jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan

PAKKAUSJÄTTEIDEN ERILLISKERÄYS 01.01- 31.03.2024 VÄLISENÄ AIKANA

Pakkausjätteiden erilliskeräyksen aloitus Botniaroskin toimesta viivästyy hyödynnettävien jätteiden (pakkausjätteet) kuljetustarjouspyynnöstä jätetyn valituksen johdosta. 

Nykyinen järjestelmä, että kuljetusliikkeet laskuttavat pakkausjätteiden keräyksestä kiinteistöjä, eli pakkausjätteiden tyhjennykset ja laskutus hoidetaan jätekuljetusyritysten toimesta kuten ennenkin 31.03.2024 saakka. Tämä ei vaadi isännöitsijöiltä toimenpiteitä.

 Annamme lisätietoa tilanteesta maaliskuun 2024 alussa.

Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee palveluyksiköitä jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan.

Jätelainmukaiset pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.7.2023. Lainmuutoksen myötä Oy Botniarosk Ab tulee 1.1.2024 lähtien vastaamaan muovi-, kartonki-, lasi-, metallipakkauksien sekä muun pienikokoisen metallin erilliskeräyksestä. Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee palveluyksiköitä jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan. Botniaroskin alueella on kuitenkin tällä hetkellä meneillään siirtymävaihe ja tarkoitus on että pakkausjätteiden erilliskeräys alkaa mahdollisimman pian.

Mitkä lasketaan palveluyksiköiksi jotKa kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan?

Kunnan palveluyksiköiksi lasketaan koulut, päiväkodit, vanhainkodit, laitokset, palvelukodit, kuntien palveluyksiköt jne.

Täytyykö kaikkien kuntien palveluyksiköt jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan liittyä pakkausjätteiden erilliskeräykseen?

Velvoitteet perustuvat jätteiden painon mukaiseen kertymiseen yhden viikon aikana.

Keräystä varten suosittelemme seuraavia astioita

Lasipakkaukset                                            140/240 l astia

Metallipakkaukset                                      140/240 l astia                         

Muovipakkaukset                                        240/660 l astia

Kartonkipakkaukset                                    660 l astia

Pakkausjätteeen astiakohtaiset kuljetusmaksut

Pakkausjätteiden astiakohtaiset kuljetusmaksut ovat Suupohjan jätelautakunnan määräämiä ja laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan seuraavasti:

Jäteastia alle 660l: 9,65€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

Jäteastia 660l –1200l: 12,38€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

Selvitys kiinteistöjen nykyisestä erillispakkauskeräyksestä

Pyydämme tietoja, jotta voimme selvittää, mitkä kiinteistöt ovat jo hankkineet astiat pakkausjätteille ja joilla tällä hetkellä on jo tyhjäys niille.

Ilmoitus on palautettava viimeistään 15.12.2023

Lataa lomake!

© 2023 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN