palveluyksiköt jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan

Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee palveluyksiköitä jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan.

Jätelainmukaiset pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.7.2023. Lainmuutoksen myötä Oy Botniarosk Ab tulee 1.1.2024 lähtien vastaamaan muovi-, kartonki-, lasi-, metallipakkauksien sekä muun pienikokoisen metallin erilliskeräyksestä. Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee palveluyksiköitä jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan. Botniaroskin alueella on kuitenkin tällä hetkellä meneillään siirtymävaihe ja tarkoitus on että pakkausjätteiden erilliskeräys alkaa mahdollisimman pian.

Mitkä lasketaan palveluyksiköiksi jotKa kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan?

Kunnan palveluyksiköiksi lasketaan koulut, päiväkodit, vanhainkodit, laitokset, palvelukodit, kuntien palveluyksiköt jne.

Täytyykö kaikkien kuntien palveluyksiköt jotka kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan liittyä pakkausjätteiden erilliskeräykseen?

Velvoitteet perustuvat jätteiden painon mukaiseen kertymiseen yhden viikon aikana.

Keräystä varten suosittelemme seuraavia astioita

Lasipakkaukset                                            140/240 l astia

Metallipakkaukset                                      140/240 l astia                         

Muovipakkaukset                                        660 l astia

Kartonkipakkaukset                                    660 l astia

Pakkausjätteeen astiakohtaiset kuljetusmaksut

Pakkausjätteiden astiakohtaiset kuljetusmaksut ovat Suupohjan jätelautakunnan määräämiä ja laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan seuraavasti:

Jäteastia alle 660l: 9,65€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

Jäteastia 660l –1200l: 12,38€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN