Yritys

Toimintapolitiikkamme

TOIMINTAPOLITIIKKAMME

Oy Botniarosk Ab on jätehuollon asiantuntija, joka järjestää omistajakuntiensa jätehuoltopalvelut osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen periaatteiden sekä lainsäädännön mukaan.

Tuotamme jätehuoltopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tekemistä leimaa vuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys. Opastamme kestävään elämäntapaan ja järjestämme palvelevat vastaanottopaikat. Vastuullisuus, avoin tiedotus ja vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa ovat meille tärkeitä.

Vastaanottamamme materiaalit ensisijaisesti kierrätetään ja hyötykäytetään.

Huomioimme henkilöstö- ja tietoturvallisuuden vaatimukset, ja varaamme riittävät resurssit näiden asioiden varmistamiseksi. Huolehdimme henkilöstön kouluttamisesta sekä panostamme työhyvinvointiin.

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen. Osallistumme jätehuollon kehittämiseen alueellisella sekä valtakunnallisella tasolla.

Oy Botniarosk Ab:n hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan 21.3.2019

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN