Företaget

Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Jäteastiani on täynnä. Keneen otan yhteyttä?

Jätteenkuljetusyritykset hoitavat jäteastioiden tyhjennyksen. Täältä löydät jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot.

Mikä ekomaksu on ja miksi minun täytyy maksaa ekomaksua?

Ekomaksu on jätelain mukainen jätehuollon perusmaksu. Ekomaksu on julkisoikeudellinen vuosimaksu ja perustuu jätelakiin (78§). Suupohjan jätelautakunnan vahvistaman taksan mukaan ekomaksua maksavat kaikki alueen kotitaloudet sekä vapaa-ajan asunnot. Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Ekomaksulla katetaan mm. jätteiden vastaanottopisteistä, vaarallisen jätteen vastaanotosta sekä jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta koituvia kustannuksia. Sillä katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toiminta. Sillä ei kateta pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä.

Miten ekomaksu määräytyy?

Ekomaksu perustuu asunnossa kirjoilla olevien henkilöiden lukumäärään, pois lukien laitoshoidossa olevat sekä Oy Botniarosk Ab:n toimialueen ulkopuolella opiskelevat. Kerros- ja rivitaloissa maksu peritään asuntokohtaisesti ja se laskutetaan asunto-osakeyhtiön kautta.

Haluan maksaa ekolaskuni e-laskulla. Miten toimin?

Voit vastaanottaa Oy Botniarosk Ab:n laskut suoraan verkkopankkiisi e-laskuna. E-lasku on pankkien kehittämä turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskut sähköisesti.

Toimi näin:

Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi.Valitse verkkopankissa Oy Botniarosk Ab:n laskuttajaluettelosta.

Laskuttajan yksilöintitietoa kysyttäessä näppäile laskun viitenumero viimeiseltä laskultasi.Saamme ilmoituksen e-laskun käyttöönotosta.

Oy Botniarosk Ab lähettää jatkossa laskut verkkopankkiisi.Kun saat meiltä e-laskun, muista avata myös liitteet. Ne sisältävät ajankohtaista infoa.

Asiakkaiden, jotka saavat laskuja useammilla asiakasnumeroilla, on tehtävä sopimus jokaisesta asiakasnumerosta erikseen.

Katso tarkemmat tiedot e-laskujen vastaanotosta omasta verkkopankistasi.

Koska hyötykäyttöasemat ovat auki?

Täältä löydät hyötykäyttöasemien aukioloajat:
Hyötykäyttöasemien aukioloajat

Mitä jätteitä saa tuoda ilmaiseksi hyötykäyttöasemille?

Lähes kaikki jätteet jotka vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla voi viedä maksutta. Seuraavat jätteet ovat maksullisia: suurikokoinen poltettava jäte, kaatopaikkajäte ja luottamuksellinen paperi jos kansioita on enemmän kuin 2.

Katso hyötykäyttöaseman hinnasto kotitalouksille ja vapaa-ajan asukkaille täältä:
Hyötykäyttöaseman hinnasto kotitalouksille ja vapaa-ajan asukkaille

Olen taloyhtiön isännöitsijä/asukas ja biojätepussimme ovat loppuneet. Mistä voin hakea lisää pusseja?

Biojätepusseja (1 nippu/asunto) voi hakea maksutta hyötykäyttöasemilta asemien aukioloaikoina.

Koska risuja ja puutarhajätettä voi viedä hyötykäyttöasemille?

Risut- ja puutarjajäte voidaan viedä hyötykäyttöasemille aukioloaikoina lumettomaan vuodenaikaan. Teuvalla risut ja puutarhajäte viedään jätekeskukseen.

Omistan vapaa-ajan asunnon mutta en halua hankkia sinne jäteastiaa. Miten saan avaimen lukolliseen poltettavan jätteen astiaan?

Täältä voit lukea miten otat avaimen käyttöön:
Lukolliset astiat

Miten toimin jos kompostoin biojätettä ja haluaisin pidentää jäteastian tyhjennysväliä?

Jos kompostoit biojätteesi lämpöeristetyssä kompostorissa, jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää jopa kahdeksaan viikkoon.

Hakemus pidennetystä tyhjennysvälistä jätetään jätelautakunnalle.

Minulla ei ole sopimusta jäteastian tyhjennyksestä. Keneen otan yhteyttä?

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia poltettavalle jätteelle sekä sopimus jäteastian
tyhjennyksestä. Sopimus jäteastian tyhjennyksestä tehdään jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Linkki jätteenkuljetusyritysten yhteystietoihin

Olen muuttanut enkä asu enää ekomaksua koskevassa asuintalossa.

Ekomaksun maksuvelvollinen on henkilö joka on kirjoilla asuintalossa vuoden alkaessa t.s. 1.1.
Ilmoita uudet tiedot e-lomakkeella

Tiedot voi myös ilmoittaa laskun mukana olevallapaperilomakkeella. Postitus on maksuton. Tarvittaessa lähetämme uuden, korjatun laskun.

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN