Taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston asuintalot

pakkausjätteiden erilliskeräys koskee taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston asuintaloja.

Jätelain mukaiset pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.7.2023. Lainmuutoksen myötä Oy Botniarosk Ab tulee 1.1.2024 lähtien vastaamaan muovi-, kartonki-, lasi-, metallipakkauksien sekä muun pienikokoisen metallin erilliskeräyksestä. Pakkausjätteiden erilliskeräys koskee taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston asuintaloja. Botniaroskin alueella erilliskeräys alkaa 1.4.2024.

Keräystä varten suosittelemme seuraavia astioita

Jäteastioiden mitat

Tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysvälit ovat Suupohjan jätelautakunnan määräämiä.

Yleiset jätehuoltomääräykset

Pakkausjätteeen astiakohtaiset kuljetusmaksut

Pakkausjätteiden astiakohtaiset kuljetusmaksut ovat Suupohjan jätelautakunnan määräämiä ja laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan seuraavasti:

Jäteastia alle 660l: 9,65€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

Jäteastia 660l –1200l: 12,38€/tyhjennyskerta (sis.alv. 24%)

Huomio seuraavat asiat:

- Jos rakennat kiinteistöön tilan jätteelle (esim. jätekatoksen), ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranoimaisiin selvittääksesi jos tarvitset rakennus- tai toimenpidelupaa.

-Varmista että tila on tarpeeksi suuri jäteastioille. Tärkeintä on että jätekatos/jäteastiat ovat sijoitettu siten että jätteenkuljetusyritykset saavat ne helposti tyhjennettyä.

usein kysytyt kysymykset pakkausjätteiden erilliskeräyksestä

olen isännöitisijä viiden asunnon asuintalossa. Voimmeko tehdä yhteistyötä viereisen asuintalon kanssa ja kerätä pakkausjätettä yhdessä?

Kyllä, voitte käyttää yhteisiä jäteastioita ja/tai laatia yhteisen jätekatoksen muiden asuintalojen kanssa. Jos asuintaloilla on yhteiset jätekatokset, siitä pitää tehdä Jätelautakunnalle ilmoitus seuraavalla lomakkeella.

Voiko asuintalolla olla yhteinen jätekatos pakkausjätteelle muiden asuintalojen kanssa mutta omat jäteastiat poltettavalle jätteelle?

Kyllä on mahdollista ottaa yhteiset astiat käyttöön ainoastaan pakkausjätteelle ja käyttää omia jäteastioita poltettavalle jätteelle. Tämä on mahdollista koska pakkausjätteet ja poltettava jäte hoidetaan erikseen. Tärkeintä on että jätekatos/jäteastiat ovat sijoitettu siten että jätteenkuljetusyritykset saavat ne helposti tyhjennettyä.

Onko pakollista liittyä pakkausjätteiden erilliskeräykseen jos asuintalo sijaitsee ekopisteen läheisyydessä?

Pakkausjätteiden erilliskeräykseen on liityttävä kaikkien niiden joita velvoite koskee. Ekopisteen läheisyys tai muu syy ei oikeuta siihen että ei tarvitsisi liittyä keräykseen. Liittymisvelvollisuus perustuu jätelainsäädäntöön, eikä siihen voida tehdä poikkeuksia.

asuintalossamme ei ole tarpeeksi tilaa jäteastioille joita vaaditaan pakkausjätteiden erilliskeräystä varten. Voiko astioiden koosta ja sijoituspaikasta neuvotella?

Pakkausjätteiden erilliskeräystä varten suosittelemme seuraavia jäteastioita:
Lasipakkaukset                                             140/240 l astia
Metallipakkaukset                                        140/240 l astia                        
Muovipakkaukset                                         660 l astia
Kartonkipakkaukset                                     660 l astia

Jos jäteastioille ei löydy tarpeeksi tilaa, yllämainituista astioista voi valita pienemmän vaihtoehdon niistä jätetyypeistä joista löytyy useampi koko. Lasi- ja metallipakkauksille voi käyttää 2 x 140 l astiaa ja muovipakkauksille 1 x 240 l astiaa. Huomio että pienempien jäteastioiden käyttö vaatii tiheämpiä tyhjennysvälejä, joka tarkoittaa korkeampia kustannuksia.

Kartonki- ja muovipakkauksille tarvitaan isompia astiota (660l) koska kotitalouksissa syntyy paljon kyseistä jätelajia ja jäteastiat täyttyvät nopeasti.

Jos jätekatoksessa on ennestään useampi jäteastia poltettavalle jätteelle, näistä voi yhden mahdollisesti poistaa ja sen sijaan käyttää tilaa uusille astioille. Pakkausjätteiden erilliskeräyksen myötä materiaalit kierrätetään entistä tehokkaammin ja poltettavan jätteen määrä vähenee. Tämän takia poltettavalle jätteelle tarvitaan vähemmän tai pienempiä astioita.

onko mahdollista saada poikkeuslupa säännöksistä jotka koskevat tyhjennysvälejä?

Jäteastioiden tyhjennysvälit ovat Suupohjan lautakunnan määräämiä ja löytyvät yleisistä jätehuoltomääräyksistä. Mikäli näistä haluaa poiketa on tehtävä Suupohjan jätelautakuntaan. Poikkeusta jätehuoltomääräyksistä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

onko mahdollista käyttää monilokeroastioita pakkausjätteen erilliskeräyksessä?

Monilokeroastioiden käyttö ei valitettavasti ole mahdollista Botniaroskin alueella tällä hetkellä.

koska pakkausjätteiden erilliskeräys alkaa?

Jätelainmukaiset pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.7.2023. Botniaroskin toiminta-alueella erilliskeräys alkaa 1.4.2024.

mitkä ovat jäteastioiden ulkomitat?

Alla on taulukko jäteastioiden mitoista.

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN