SVFIEN

Vapaa-ajan asunnot

Vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestäminen

Vapaa-ajan asunnolla jätteet lajitellaan samoin kun kotonakin.


Poltettavan jätteen asianmukaiseen hoitamiseen on useita eri vaihtoehtoja:


Oma jäteastia vapaa-ajan asunnolle

Kun mökillä oleskellaan paljon ja mökille on tie, on mukavin ratkaisu hankkia oma jäteastia. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sille ajalle kun kesämökillä ollaan.  Jäteastialla tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennykset.

Kimppa-astia

Kaksi tai useampi lähekkäin sijaitsevaa kiinteistöä voi sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Joillain mökkialueilla kimppa-astioita saattaa myös olla esimerkiksi kesämökki-, tie- tai kyläyhdistyksellä. Yhteisen astian käytöstä tehdään Suupohjan jätelautakunnalle kirjallinen ilmoitus.

Ilmoitus yhteisden jäteastian käytöstä

Vapaa-ajan asukkaiden lukolliset poltettavan jätteen astiat

Vapaa-ajan asukkaiden on mahdollista lunastaa avain lukollisiin poltettavan jätteen astioihin, joita löytyy Botniaroskin toiminta-alueelta yli kahdeltakymmeneltä eri pisteeltä. Astioiden käyttö soveltuu parhaiten niille, joiden on hankala saada omaa astiaa esim. vapaa-ajan asunnon huonojen tieyhteyksien takia.

Palvelun käyttö on maksullista.
Lisää palvelun käyttöönotosta

Poltettava jäte hyötykäyttöasemalle

Vapaa-ajan asuntojen poltettavaa jätettä vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla niiden aukioloaikona, ympäri vuoden.

Hyötykäyttöaseman hinnasto
Hyötykäyttöasemien osoitteet ja aukioloajat

Kodin jäteastia

Jos matka mökiltä kotiin on lyhyempi kuin matka hyötykäyttöasemalle, tai matka muuten kulkuyhteyksien kannalta luonnollisempi vaihtoehto, voi poltettavan jätteen viedä omaan jäteastiaan. Kodin jäteastialla tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennykset.


Jäteastia poltettavalle jätteelle sekä tyhjennyssopimus

Jos vapaa-ajan asunnolle valitaan hankkia oma jäteastia poltettavalle jätteelle, on itse tehtävä sopimus jäteastian tyhjennyksestä jätekuljetusyrityksen kanssa.  Jätteenkuljetusyritys laskuttaa poltettavan jätteen kuljetus- ja käsittelymaksun.  

Jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot

Tyhjennysvälit

Jäteastia tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko. Talviaikaan, eli lokakuusta huhtikuun loppuun, voi tyhjennysväli olla enimmillään neljä viikkoa, kunhan jäte mahtuu jäteastiaan. Yhden tai kahden hengen talouksissa, jossa jätettä tulee vähän, voi tyhjennysväli olla neljä viikkoa ympäri vuoden.

Jos biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, voi jätelautakunta myöntää pidennetyn tyhjennysvälin. Tyhjennysväli voi pisimmillään olla kahdeksan viikkoa, ja pidennystä haetaan Suupohjan jätelautakunnalta.

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jos kompostoit biojätteen, muista tehdä ilmoitus Suupohjan jätelautakunnalle. Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista

Yhteisen jäteastian käyttö

Jos jätettä tulee vähän, on mahdollista sopia lähikiinteistöjen kanssa yhteisen jäteastian käytöstä, eli kimpasta. Kimppa-astiankäyttäjät voivat asua taajama-alueella enintään kilometrin päässä toisistaan, ja haja-asutusalueella kolmen kilometrin. Ilmoita kimpasta tai siitä luopumisesta Suupohjan jätelautakunnalle.

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä

Ekomaksu

Ekomaksu laskutetaan jokaisesta rekisteröidystä vapaa-ajan asunnosta. Ekomaksu on jätelain mukainen jätehuollon perusmaksu, joka Botniarosk laskuttaa.

Tässä voit lukea lisää ekomaksusta

Miten vapaa-ajan asunnon jätteet tulee lajitella?

Poltettava jäte

Poltettavan jätteen astiaan laitetaan kierrätyskelvoton, polttokelpoinen päivittäinen jäte.

Jätteet, jotka lajitellaan poltettavana jätteenä.

Hyötykäyttöasema

Vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkajäte, kaatopaikkajäte, hyötyjäte sekä suuremmat esineet, kuten esimerkiksi huonekalut viedään hyötykäyttöasemalle.

Mitkä jätteet voi viedä hyötykäyttöasemalle

Hyötykäyttöasemien ositteet ja aukioloajat

Ekopisteet

Keräyspaperi, metalli- ja lasipakkaukset voidaan viedä lähimpään Botniaroskin tai Ringin ekopisteeseen. Rinki-ekopisteillä kerätään paitsi keräyspaperia, metalli- ja lasipakkauksia myös kartonkipakkauksia.

Mitkä jätteet voi viedä ekopisteille

Ekopisteiden osoitteet

Osalla Rinki- ekopisteistä kerätään myös muovipakkauksia. Tästä löydät tiedon mitä voit muovipakkauskeräykseen sekä missä sijaitsee Rinki-ekopisteet, joissa kerätään muovipakkauksia.

Rinki-ekopisteet, joissa kerätään muovipakkauksia.

Jätekeskus

Jätekeskuksessa Teuvalla vastaanotetaan isot jäte-erät. Vapaa-ajan asunnon jätteet, silloin kun eivät kuulu astiaan poltettavalle jätteelle tai ekopisteelle, toimitetaan pääasiassa hyötykäyttöasemalle. Yleensä auton peräkärryllinen jätettä viedään hyötykäyttöasemalle, ja traktorikuorma yhtä lajia tuodaan jätekeskukseen. Tästä voit lukea enemmän mitkä jätteet voi viedä jätekeskukseen.

Jätteet, jotka vastaanotetaan jätekeskuksella

Jos et löytänyt etsimääsi tietoa autamme sinua mielellämme!

Yhteystietomme löydät tästä.

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design