Biojätteen erilliskeräys

Heinäkuussa 2024 astuvat voimaan uudet biojätteen erilliskeräystä koskevat määräykset

Biojäte siirtyy kunnalliseen jätekuljetukseen

Biojätteen erilliskeräys tuli pakolliseksi taajama-alueilla sijaitseville vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöille Botniarosk Oy:n toiminta-alueella heinäkuussa 2022 ja paikalliset jätekuljetusyritykset ovat tähän mennessä vastanneet astioiden tyhjentämisestä. Heinäkuun 19. päivästä alkaen, biojäteastioiden tyhjennys siirtyy kunnallisen jätekuljetuksen alaiseksi.

Biojätteen erilliskeräys siirtyy Botniarosk Oy:lle 19.7.2024 alkaen ja kuljetusyhtiönä toimii Verdis Oy tai muu Botniarosk Oy:n hyväksymä jätteenkuljetusyritys, taloyhtiöiden jo olemassa olevilla biojäteastioilla. Jätekuljetusyhtiöiden kanssa sovitut tyhjennysvälit jatkuvat entiseen tapaan.

missä biojätettä lajitellaan?

Biojätettä lajitellaan vähintään viiden asunnon kerros- tai rivitaloissa. Jos taloyhtiöllä on esimerkiksi kolme kolmen asunnon taloa samalla kiinteistöllä, ja ne käyttävät samaa jätepistettä, on asuntomäärä vähintään viisi ja kaikki yhteisesti kuuluvat biojätekeräyksen piiriin. Sen sijaan jos esim. rivitalossa jokaisella asunnolla on oma jäteastia, ei biojätteen erilliskeräys koske heitä.

Kompostointi

Jos taloyhtiö kompostoi biojätteensä, voi biojätteen erilliskeräyksestä hakea vapautusta jätelautakunnalta seuraavalla lomakkeella

Jäteastia ja tyhjennystilaus

Botniarosk tarjoaa taloyhtiöille ilmaisen 140 litran biojätteen jäteastian. Jäteastian saa tilattua omalta jätteenkuljetusyritykseltä, samalla kun sopii tyhjennyksistä.

Sopiva määrä astioita ja tyhjennystaajuus

Biojätteen astioita ja tyhjennystaajuus on arvioitu seuraavanlaiseksi:

  • 5–10 asunnon talo 1 biojäteastia ja tyhjennys joka toinen viikko
  • 10–20 asuntoa 1 biojäteastia ja tyhjennys joka viikko
  • 20–30 asuntoa 2 biojäteastiaa ja tyhjennys joka viikko

Biojätetelineet ja -pussit

Biojätepusseja sekä telineitä voi hakea veloituksetta hyötykäyttöasemilta.

Biojätteen erilliskeräys yli 10 000 asukkaan taajamissa

Toinen heinäkuussa 2024 voimaan tuleva määräys on, että kaikki yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvat asukkaat, asuinmuodosta riippumatta, ovat velvollisia liittymään biojätteen erilliskeräykseen. Botniaroskin toiminta-alueella ei löydy yli 10 000 asukkaan taajama-alueita, joten velvollisuus liittyä biojätteen erilliskeräykseen koskee jatkossakin vain taajamissa olevia vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöjä.

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN